Aandacht voor het functioneren van een afzuigkap

Bij klachten van consumenten over het niet goed functioneren van keukenapparatuur blijkt het apparaat zelf in de regel niet het probleem te vormen. Nader onderzoek bij klachten toont aan dat slechte afvoerkanalen of verkeerd installeren vaak de bottleneck is, dan wel dat niet het juiste apparaat is verkocht voor het beoogde doel. Voor de verkopers en monteurs zijn daarom opleidingen en het goed doorlezen van instructiemateriaal van cruciaal belang. Hieronder vallen zeker ook vernieuwde leverancierbrochures waarin kleine wijzigingen staan vermeld, want soms zit het verschil in een ander ophangsysteem of in een veranderde capaciteit waardoor het functioneren is gewijzigd. Ook het bijwonen van presentatie-, voorlichting- en trainingsdagen bij de verschillende leveranciers draagt bij aan betere consumentenvoorlichting op de winkelvloer en aan een juiste installatie van de nieuwe apparaten. Een goede controle van eenmaal geplaatste keukens is eveneens van belang. Hierbij worden door ons nog te vaak fouten gesignaleerd. Juiste selectie en montage kan voorkomen dat een apparaat op verminderde capaciteit draait en zelfs mede daardoor defect raakt. Ondeskundigheid bij de installatie is één punt. De aandacht voor de technische kant van de apparaten door de verkoper vaak een tweede. De aandacht en het oog van de verkoper is evenwel veelal gericht op design.

Terecht, maar naast een mooie vormgeving er is meer onder de zon. Juist toegepaste techniek laat het apparaat uiteindelijk pas echt goed functioneren.

HET AFVOERKANAAL

De werking van een afzuigkap, ook wel wasemkap of wasemschouw genoemd, die is gebaseerd op afvoer, valt of staat met de uitvoering van het afvoerkanaal. Daarnaast moet de diameter van de buis passen bij het vermogen van de schouw zodat deze de aangeboden luchtstroom kan verwerken. Behalve lengte en diameter is ook het aantal bochten in het afvoerkanaal van belang om te komen tot een optimaal resultaat. Iedere bocht geeft extra weerstand en vermindert het resultaat en de effectiviteit van de wasemschouw.

Capaciteit is niet alleen bepalend

De wensen van de huidige consument met betrekking tot een afzuigkap zijn simpel. Men wil een kap met een hoog vermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau. Dat nu spreekt elkaar natuurkundig tegen, want hoe meer we moeten transporteren, hoe hoger de luchtsnelheid wordt in het afvoerkanaal, dus hoe meer lawaai er wordt geproduceerd. Een schouw met een hoog vermogen heeft dus een afvoerkanaal nodig dat dit vermogen kan verwerken. Anders heb je alleen maar een hoop lawaai (zoals men wel zegt 'alsof er een straaljager gaat opstijgen') en weinig snelheid. Bovendien zoekt de lucht altijd de weg van de minste weerstand waardoor bij een afvoerkanaal met een te kleine diameter de schouw zelfs kan gaan 'blazen' in plaats van zuigen. Het heeft dus geen zin alleen het vermogen van de schouw aan te wenden als verkoopargument. Een hoog vermogen geeft niet altijd het beste resultaat en is geen garantie voor de uiteindelijke werking van de schouw. Als de schouw te weinig afzuigt denkt men dit vaak te kunnen oplossen met een hoger vermogen. Maar dat werkt veelal averechts en verergert juist het probleem. Men zou juist naar een lichtere schouw moeten. Vandaar dat wij niet spreken over capaciteit maar over luchtstromen; de snelheid die hierin wordt opgebouwd en de hoeveelheid die getransporteerd moet worden.

De capaciteit van een afzuigkap zegt dus niets over de uiteindelijke werking ervan.

Externe motor

Men denkt vaak het lawaai van de schouw te kunnen ondervangen door een schouw met een externe motor aan te schaffen. Deze motoren zijn echter met name bedoeld om langere afvoerkanalen dan standaard (4 tot 5 meter) te overbruggen. Voor een afstand van 5 tot 11 meter zijn er motoren die binnenshuis geplaatst kunnen worden, daarboven is een motor nodig die aan de gevel dan wel op het dak geplaatst kan worden. Vanaf ongeveer 15 tot 20 meter - zoals bijv. bij de grachtenpanden nog wel eens voorkomt - zijn er speciale constructies nodig. Je kunt ervan uitgaan dat een externe motor zelf veelal meer lawaai produceert dan een interne motor. In het geval van een binnen te plaatsen motor moet hij wel op voldoende afstand gemonteerd worden anders heb je alleen maar meer herrie.

Motorloos of recirculatie

Bij een centrale afzuiginstallatie is het verboden een afzuigkap met motor hierop aan te sluiten. Beide werken storend op elkaar. Is er in die gevallen geen andere afvoer mogelijk dan kan een motorloze schouw volstaan. Dat er dan toch vaak een verminderde afvoer blijft van die nare luchtjes moet er wel bij verteld worden. Er kan tevens gekozen worden voor een recirculatie-afzuigkap met Domaplasma® luchtzuivering technologie of een koolstoffilter dat de geuren absorbeert. Verreweg de beste oplossing voor de toepassing van een goed functionerende afzuigkap bij centrale afzuiginstallatie is een afzuigkap met geìntegreerde Domaplasma® luchtzuivering technologie.

Een afzuigkap zuigt lucht af en ververst deze niet. Ventilatie is daarom altijd noodzakelijk.