Garantie/Reparatie

Onze producten worden met de uiterste zorgvuldigheid gefabriceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen, als desgewenst buiten de garantietermijn. De levensduur van het product zal daardoor niet negatief worden beïnvloed.

Onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.